Drenaj Pompası

Drenaj Pompası

Bazı sondaj işlerinde yüzeyde veya farklı bölümlerde su sızıntısı olabilmektedir. Bu suyun tahliye boruları ile dışarı aktarmak gerekmektedir. Bu yüzden drenaj pompaları her araç da olması gerekiyor. Çünkü bu su damlacıklarının bir şekilde diğer sistemlere geçiş yapmadan atık borularına taşınması gerekiyor. Kısacası drenaj pompası da bu işlevi gerçekleştiriyor. Daha bilgisel açıklayacak olursak, drenaj pompası sızan suyun elimine olması amacıyla bu suyun dışarı atılmasını yani tahliye edilmesini sağlayan bir kanal yöntemidir. Ayrıca bu oluşan suyun pis su olmasının oluşturacağı sonuçlar neticesinde drenaj pompalarının önemi daha da artmaktadır. Sizin de drenaj pompaya ihtiyacınız varsa firmamızla iletişime geçebilirsiniz.